Nekretnine Magazin

Veći porez na stan od 1. januara

Lokalne samouprave donose odluku o visini poreza na imovinu

Cene nekretnina znatno su uvećane, a to uzrokuje i povećanje poreza za iste u narednom periodu. Krajem ove godine opštine bi trebalo da saopšte građanima svoje odluke o tome da li će doći do povećanja poreza na imovinu za naredni period.

Ukoliko dođe do promene naplata poreza on bi mogao da se razlikuje u odnosu na zonu stanovanja, te bi se nekome porez uvećao za nekoliko procenata, dok bi kod nekih građana čak došlo i do smanjenja. Zakon o porezima za imovinu reguliše ovu oblast, a odluku o promeni poreza donosi lokalna samouprava.

Kako navode stručnjaci cene nepokretnosti na tržištu utiču i na visinu poreskih osnovica, međutim prilikom formiranja cene poreza uzima se u obzir prosečna cena prilikom prometa nekretnine. Zbog evidentiranja prosečnih cena došlo je i do promene u ceni poreza kada je u pitanju ova godina, u odnosu na 2020. godinu.

Takođe, na cenu utiče i veličina opštine, kao i promet nekretnina u njoj. To znači da ukoliko je reč o manjoj opštini, koja samim tim ima mali promet nekretnina, a prodaje se kuća za veliku sumu novca, ona bi mogla da utiče na formiranje cene u celokupnoj opštini.

POREZ MOŽE BITI UVEĆAN IZ NEKOLIKO RAZLOGA

Pored cene kvadrata i atraktivnosti lokacije razlog za umanjen porez može biti i smrt vlasnika nekretnine. Nakon što vlasnik premine osoba koja nasleđuje nekretninu je dužna da prijavi porez na svoje ime u roku od 30 dana od dana smrti. Ovo je ujedno i najveći problem prilikom formiranja cene poreza u Srbiji, jer su česti slučajevi gde vlasništvo nije regulisano i nekretnina se dugo nakon smrti vlasnika i dalje vodi na njega.

Drugi razlog može biti uvećanje cena u određenim zonama ili povećanje kvadrature nekretnina.

GRAD BEOGRAD IMA 14 ZONA

Svake godine do 30. novembra glavni grad Srbije je u obavezi da objavi prosečne cene kvadrata po zonama koje će olakšati izračunavanje poreza za imovinu.

Prema važećem Zakonu o porezima na imovinu, prosečna cena se utvrđuje na osnovu cena nepokretnosti ostvarenih u prometu za period januar-septembar prethodne godine.

Zone u Beogradu su sledeće: ekstra zona poslovanja, ekstra zona stanovanja, prva zona, druga zona, treća zona, četvrta zona, peta zona, šesta zona, sedma zona, osma zona, zona zaštite zelenila 1, zona zaštite zelenila 2, zona ulaznih pravaca i zona specifičnih namena.

ROK ZA LOKALNE SAMOUPRAVE

Lokalne samouprave imaju obavezu da do 30. novembra objave Odluku o prosečnim cenama nepokretnosti po zonama kako bi se obračunao porez na imovinu koji će se primenjivati od 1. januara poreske godine.

Porez na imovinu plaćamo jednom u tri meseca, u roku od 45 dana od početka tromesečja, a rate dospevaju oko 15. u mesecu: februaru, maju, avgustu i novembru. Ukoliko zakasnite sa plaćanjem poreza svaki dan se obračunava u vidu zatezne kamate, koja u ovom trenutku iznosi 9,25 odsto. Ako dođete u situaciju da uopšte ne platite porez na imovinu sledi vam kazna u iznosu od 5.000 dinara.

Izvor Halo oglasi

Call Now Button