Nekretnine Magazin

Sve o državnoj pomoći mladim majkama za kupovinu stana

Novim izmenama Zakona predviđena je finansijska pomoć prilikom izgradnje ili kupovine stana

Novim izmenama Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom koje je usvojila Vlada Srbije predviđena je finansijska pomoć prilikom izgradnje ili kupovine stana.

Ovo pravo mogu ostvariti majke dece rođene od 1. januara 2022. godine ili kasnije pod uslovom da imaju srpsko državljanstvo, kao i prebivalište na teritoriji Republike Srbije. Takođe, pravo mogu ostvariti i majke koje su strani državljani ukoliko je dete rođeno u Srbiji. Još jedan uslov koji bi majke trebalo da ispune kako bi dobile finansijsku podršku jeste da im je to prva nekretnina u vlasništvu. Otac deteta takođe može ostvariti ovo pravo, ali samo u slučaju smrti majke.

Bitno je napomenuti da brak nije uslov kako bi se ostvarilo ovo pravo, a majke imaju rok da podnesu zahtev najkasnije godinu dana od rođenja deteta. Iznos koji će dobiti kao pomoć određuje Vlada Srbije.

Nekretnina koju bi majka kupila ne bi smela da se otuđuje pet godina od datuma kupovine, a ova pomoć mogla bi da bude značajna svim mladim bračnim parovima koji zbog ekonomske situacije ne mogu da priušte krov nad glavom. Mnogi od njih razmišljaju o odlasku iz zemlje, tako da bi ovo mogao da bude odličan razlog da ostvare svoja prava i ostanu u našoj zemlji.

Kako bi se odredio iznos novčane pomoći biće sačinjena posebna komisija, imenovana od strane Vlade. Činiće je predstavnici organa državne uprave nadležnih za socijalna pitanja, brigu o porodici i demografiju, poslove finansija, privrede, građevinarstva, brige o selu i Republičkog geodetskog zavoda.

Nakon ostvarivanja pomenutih prava vlasnica nekretnine biće majka, čime se smatra da se sprečavaju prisilne trudnoće. Ovo se takođe smatra kao bitna mera koja će zaštititi žene od porodičnog nasilja, koje su nažalost u mnogim slučajevima uslovljene time što nemaju uslove za život i zavise od muževa. Kako će imati nekretninu na svoje ime imaće i sva prava na tu nekretninu.

Državna pomoć mogla bi da bude od velikog značaja za mlade majke i osigura im budućnost u kojoj neće morati da razmišljaju o štednji novca za kupovinu nekretnine. Kako bi podnele zahtev, majke treba da se obrate jedinicama lokalne samouprave, odnosno službama dečje zaštite, a kako je napomenuto rok je godinu dana od dana rođenja deteta.

Podsećanja radi, pored ove mere koju je usvojila Vlada Srbije od 1. januara 2022. godine istim zakonom predviđena je i pomoć od 300.000 dinara za rođenje prvog deteta. Dakle, ako ste mlada majka i čekate prvo dete, a još uvek niste pazarile nekretninu imate mogućnost da ostvarite dve državne pomoći.

Prema podacima koje je objavio Republički zavod za statistiku obrađujući period od januara do oktobra meseca prošle godine broj živorođenih beba u Srbiji bio je 50.974. Prvu bebu u porodici dobilo je blizu 30.000 roditelja. Prema prostoj računici država će morati da izdvoji blizu devet milijardi dinara za ovu meru.

Izvor Halo oglasi

Call Now Button