Nekretnine Magazin

Vodič kroz porez na prenos apsolutnih prava

Kupci starih stanova, odnosno onih koji su već bili na tržištu, prilikom kupovine moraju da uračunaju i da će platiti porez na prenos apsolutnih prava u iznosu od 2,5 odsto od vrednosti stana koja je navedena u kupoprodajnom ugovoru. Halo oglasi nekretnine vas vode kroz procedure i olakšice za plaćanje ovog poreza.

Ako kupujete stari stan računajte na to da ćete morati da odvojite novac i za porez na prenos apsolutnih prava. Prema važećim propisima u Srbiji taj porez pada na teret prodavca, ali u praksi ga uvek plaća kupac, u ime prodavca, kako bi bio siguran da je obaveza ispunjena.

Od plaćanja ovog poreza mogu biti oslobođeni samo oni kojima je to prva nekretnina, pod uslovom da niko od članova domaćinstva nema neku drugu nekretninu u svom vlasništvu. Oslobađanje od plaćanja važi samo na kvadraturu do 40m2, odnosno po dodatnih 15m2 za svakog od članova domaćinstva.

Ukoliko vam nekretnina koju kupujete nije prva, računajte na trošak od 2,5% i to u roku od 10 dana. Naime, kako je predviđeno, prijavu morate da podnesete u filijali Poreske uprave na čijem području se nalazi vaša nova nekretnina i to najkasnije u roku od 10 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Kada odete u Poresku upravu biće vam potreban kupoprodajni ugovor ili drugi dokaz o vlasništvu, izvod iz katastra nepokretnosti, kao i fotokopije ličnih karata prodavca i kupca.

Procena vrednosti stana
Kad ste kompletirali poresku prijavu i potrebnu dodatnu dokumentaciju, poreznici imaju pravo da, ukoliko procene da je cena u ugovoru niža od tržišne, sami, u roku od 60 dana, utvrde osnovicu za plaćanje poreza na promet. Ako poreski službenik zadužen za vas, pokrene postupak za utvrđivanje visine ovog poreza, onda će kupac dobiti “čestitku” u vidu poziva da dostavi prijavu i podatke od značaja za oporezivanje i to u roku od pet dana od kad je poziv primio.

Izlazak na teren
Takođe, može vam se desiti i obrnuta situacija – prilikom plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava morate biti oprezni, jer se dešava da opština, za taj isti stan, propisuje cenu kvadrata koja je viša od tržišne, odnosno koja je viša od one koju ste vi platili prodavcu.

Samim tim, i vi ćete morati da platite višu cenu poreza. To se dešava jer su cene kvadrata na tržištu znatno opale zbog krize, a opštine svoje cene nisu tome prilagodile, pa porez na prenos apsolutnih prava računaju po svojoj skali.

Ipak, poznavaoci tvrde da, ako vam se to dogodi, imate pravo da tražite izlazak Komisije na teren kako bi se cena naknadno utvrdila i eventualno korigovala. Komisiju imenuje direktor filijale Poreske uprave, koja se nalazi na istoj teritoriji gde i kupljeni stan. Ovo telo se sastoji od predsednika i dva člana, a predsednik je službeno lice koje vodi postupak kancelarijske kontrole za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava.

Pre nego što izađe na teren Komisija će o tome da obavesti i kupca i prodavca, kako bi bili prisutni.

Nakon uvida u stanje, lokaciju, kvadraturu i ostale krakteristike nepokretnosti kojom se trguje, Komisija će napraviti zapisnik o utvrđivanju tržišne vrednosti tog stana. Zapisnik će potpisati svi članovi komisije, ali i kupac i prodavac kojima mora da se omogući da u ovom postupku učestvuju.

Olakšice ili uvećanja
Procenjena vrednost stana, od koje se i računa iznos poreza na promet nekretnine, može da se umanji ili da se uveća, što zavisi od niza faktora. Može da se umanji najviše za četvrtinu, odnosno do 25 odsto, dok uvećanje nema propisano ograničenje. Faktori koji na to utiču su lokacija, godina gradnje, spratnost, kvalitet, ekstra zona, luksuzni stanovi.

Tako na primer, zavisno od zone grada gde je locirana nekretnina, vrednost može da se umanji ili uveća za do 10 odsto. Godina gradnje može korektivno da utiče na cenu plus ili minus 15 odsto. Ukoliko je stan smešten u potkrovlju, ispod ploče ili u suterenu, korekcija ide i do minus 20 odsto, a za više spratove do 10 odsto.

Kupac koji dokumentuje da stan nema grejanje ili da je podložan vlagi, može da računa na umanjenje do 10 odsto.

Savet plus
Pravnici savetuju da sami podnesete prijavu, jer u svakom slučaju ne možete da izbegnete plaćanje ovog poreza. Ako to ne učinite, sud će poslati obaveštenje poreznicima i pozvaće vas da ispunite zakonske obaveze.

Podsećanja radi, porez na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5 odsto od ukupne vrednosti stana. To znači da ako je vrednost stana 100.000 evra taj porez bi iznosio oko 2.500 evra. Ako stan vredi upola manje, 50.000 evra, za porez bi trebalo odvojiti 1.250 evra.
Na poseban zahtev oporezovanog, ovaj porez može da se plati na rate i to do dve godine, ali je za to potrebno pisati molbu Poreskoj upravi.

Izvor: Halo oglasi

Call Now Button