Nekretnine Magazin

Uknjižba na šalterima Katastra samo do kraja godine

Intervju: Maja Radović, Republički geodetski zavod1.6.2020..

Od 1. januara 2021. građani koji imaju posla sa katastrom moći će taj posao da završe isključivo online, jer će tradicionalni šalteri i šalter sale u ovoj instituciji do tada, kako je najavljeno, nestati. To je za Halo oglasi nekretnine potvrdila Maja Radović, predstavnica za medije Republičkog geodetskog zavoda.

„Tačno je da bi šalter sale kakve su nam tradicionalno poznate trebalo da nestanu iz katastra 1. januara sledeće godine. Situacija sa koronavirusom samo nas je prisilila da nekih devet meseci pre roka pređemo u potpunosti na digitalnu komunikaciju. Na neki način, ovaj period nam je bio test za digitalni način poslovanja koji nas uskoro očekuje“, kaže ona za portal Halo oglasi nekretnina.

HO: Šta je taj „test“ pokazao? Da li smo spremni za online servise?

MR: Tokom vanrednog stanja, pre svega zbog bezbednosti zaposlenih i svih građana, odlučili smo da zatvorimo šalter sale katastara. To je građanima, a posebno onima koji su navikli da dolaze na šalter, skrenulo pažnju na naše onlajn servise koje mogu da koriste. Sa druge strane, kod nekih je izazvalo zabunu, jer nisu bili upoznati sa tim da je poslove moguće digitalno završiti. Na primer, nisu upoznati sa tim da je poslove u vezi sa nepokrenostima moguće završiti u kancelarijama profesionalnih korisnika, bez dolaska u katastar.

HO: Ko su profesionalni korisnici i šta to znači za građane koji su, recimo, kupili nekretninu?

MR: Na primer, ako su kupili nekretninu i stigli do sklapanja kupoprodajnog ugovora, zahtev katastru ponosi notar. Ako se radi deoba parcele zahtev će, u ime stranke, katastru digitalno podneti geodetska organizacija, banke putem eŠaltera pribavljaju podatke potrebne za odobravanje kredita klijentima, a u slučaju potrebe da se reši neki pravni problem stranke se obraćaju registrovanim advokatskim kancelarijama. Dakle, profesionalni korisnici su notari, geodetske organizacije, advokati, banke, sudovi, javni beležnici, lokalne samouprave, poreska uprava, agencija za restituciju, centri za socijalni rad i drugi državni organi.

Sedam meseci pre roka RGZ je započeo i dogovore za pristup eŠalteru za pravna lica koja nemaju svojstvo profesionalnih korisnika. Na inicijativu predstavnika Privredne komore i Unije poslodavaca Srbije u RGZ-u je održan sastanak na kojem je dogovoreno da podaci katastra preko eŠaltera budu dostupni i agencijama za posredovanje u prometu nepokretnosti. Dogovoreno je da za agente koji se bave prometom nekretnina budu organizovane i obuke za korišćenje digitalnih servisa kao što su Registar cena i digitalna platforma GeoSrbija.

HO: Koliko su oni zahteva podneli katastru od početka vanrednog stanja?

MR: Na ovaj način je, od početka vanrednog stanja, putem eŠaltera katastrima podneto 24.385 zahteva. Dok je trajalo vanredno stanje, tokom tih sedam nedelja, ostvarene su 5.343 kupoprodaje nepokretnosti. Te ugovore su katastru dostavljali javni beležnici putem eŠaltera.

HO: Koliko je to manje nego u redovnim okolnostima pre korona virusa?

MR: Obim tržišta nepokretnosti se smanjio za 70% u odnosu na period pre korona virusa. Treba istaći da tokom vanrednog stanja nije došlo do smanjenja cena nepokretnosti, ali je bila smanjena kupovina za keš. Takođe, ono što je primetno, za vreme vanrednog stanja više su se kupovali stanovi, a manje poljoprivredno i građevinsko zemljište.

HO: Kada će se tržište, prema vašoj proceni, oporaviti?

MR: To se već događa. Do kraja aprila tržište nepokretnosti svakodnevno je opadalo. Zatim je krenuo blagi rast u broju ostvarenih kupoprodajnih ugovora i oporavak tržišta. Posle vanrednog stanja, već tokom prve sedmice, došlo je do porasta kupovina za gotovinu i odnos je bio 60% kupovina za gotovinu, a 40% na kredit, dok je tokom vanrednog stanja taj odnos bio približno 50-50. U samo desetak dana od prestanka vanrednog stanja obim trgovanja na tržištu nepokretnosti pribiližno se vratio na period pre početka vanrednog stanja. To je pokazalo izuzetnu elastičnost tržišta i brzu reakciju na dešavanja u društvu.

HO: Da li postoje neke preporuke RGZ-a zbog virusa, sada kad šalteri ponovo rade?

MR: Od kada smo ponovo otvorili šaltere 11. maja u Srbiji, zbog primene mera distanciranja, obavezno je zakazati svoj termin preko aplikacije eZakazivanje na sajtu RGZ-a. Zakazivanje se može obaviti i telefonom, pozivom prema Info centru RGZ-a.

HO: Šta je sve sada moguće uraditi online i da li je to bezbedno?

MR: Svi podaci Katastra nepokretnosti javno su dostupni i besplatni preko servisa eKatastar, a digitalizacijom radnih procesa nestale su sve mogućnosti za eventualne prevare kojih je bilo u vreme postojanja zemljišne knjige. Elektronska oglasna tabla je najnoviji digitalni servis koji je RGZ omogućio i tu se objavljuju sva rešenja koja Katastar donosi, a svako može da pronađe svoje rešenje unošenjem broja predmeta, imena i prezimena i matičnog broja. Katastar otvara mogućnost da građani sami zakažu termin za podnošenje zahteva na šalteru za list nepokretnosti, kopiju plana i uverenje kroz aplikaciju eZakazivanje na sajtu www.rgz.gov.rs. Tražena dokumenta biće im overena elektronskim potpisom i dostavljena imejlom ili u papirnoj formi poštom na kućnu adresu.

HO: Nedavno ste i apelovali na građane da što više koriste e-usluge i zbog mogućih zloupotreba trećih lica.

MR: Tako je. Pozivamo ih da se, u što je moguće većoj meri, informišu o željenoj nekretnini na sajtu RGZ-a, a ukoliko im je potrebna stručna pravna ili geodetska pomoć, trebalo bi da je potraže kod javnih beležnika, advokata ili geodetskih organizacija. Takođe, još jednom skrećem pažnju na to da list nepokretnosti, kopiju plana i uverenja u papirnoj formi geodetske organizacije ne smeju naplaćivati po ceni višoj od propisane republičke administrativne takse. Koristim priliku da još jednom istaknem da su se svi profesionalni korisnici koji su potpisali ugovor o korišćenju eŠaltera, obavezali da poštuju dobru poslovnu praksu i primenjuju princip međusobnog uvažavanja. Naplata vanserijskih naknada za štampanje dokumenata koje izrađuje Katastar je zloupotreba koja ne spada u domen uzajamnog partnerstva.

Rok za uknjižbu u Katastru 31. decembar 2020

Prema informacijama Halo oglasi nekretnina, ukoliko ste nekretninu kupili pre 1. jula 2018. godine, a niste je još uvek uknjižili, rok za podnošenje zahteva na šalteru Katastra je 31. decembra 2020. godine. Nakon ovog datuma svoju nekretninu ćete moći da uknjižite samo preko profesionalnih korisnika katastarskih usluga- advokata ili licenciranih geodetskih organizacija. U praksi to znači da ćete osim procesa uknjižbe dobiti i stručnu pomoć u vezi sa uknjižbom, odnosno profesionalni korisnik Katastra će za vas prikupljati potrebnu dokumentaciju za uknjižbu, ali ćete uz taksu za uknjižbu plaćati i nadoknadu advokatu ili geodetskoj organizaciji za obavljanje njihovih usluga.Izvor: Halo oglasi

Call Now Button