Nekretnine Magazin

Prenos Infostana, struje i telefonskog priključka nakon kupovine stana

Kad kupite novi stan i u njega se uselite, to ne znači da je baš sav posao gotov i da možete da se opustite i da mirno počnete narednu, lepšu fazu života. Pre tog opuštanja, sleduju vam i neki sitniji, ali neophodni poslovi, poput prebacivanja priključka za struju, Infostana, telefona na vaše ime, čime biste izbrisali svaki trag prethodnom vlasniku. Halo oglasi nekretnine će vas provesti i kroz te procedure.

Ako ste pažljivo pratili naš serijal o kupovini stana, proveli smo vas kroz sve faze kupovine, kroz predugovor i davanje kapare, ugovor, proces podizanja stambenog kredita… Pre nego što vas, u ovom broju, provedemo kroz sve one „sitne“ poslove koji vam slede kada se uselite u stan, podrazumevamo da ste i korake iz prethodnih faza obavili kako smo savetovali. Pre svega u delu da ste, u momentu potpisivanja kupoprodajnog ugovora, tražili da vam prodavac pokaže sve plaćene račune, potvrde i obračune, kao dokaz da nema prethodnih dugovanja koje bi mogao da pokuša da svali na vas. Sada idemo dalje.

Prenos infostana

Obavezni ste da, ukoliko niste prvi vlasnik stana, o promeni vlasništva stana obavestite Infostan. Pravilo tog javnog komunalnog preduzeća je da prenos mora da se obavi u roku od osam dana od kada nekretnina dobije novog vlasnika. To je veoma važno, jer bivši vlasnik može da dođe u situaciju da, ako se stan i dalje vodi na njih, a novi vlasnici ne plaćaju komunalne usluge koje potroše, moraju da dokazuju da to više nije njihova obaveza. Tako nastaju i pravne komplikacije za vas kao novog vlasnika.

Prenos Infostana na vaše ime izvršićete odlaskom u nadležnu filijalu opštine na čijoj teritoriji se nepokretnost nalazi, pri čemu čitav posao možete obaviti samostalno, bez prisustva prethodnog vlasnika. Potrebna vam je molba za promenu imena na uplatnici, fotokopija dokumenta o promeni vlasnika i original na uvid (Ugovor o kupoprodaji, rešenje o ostavinskoj raspravi, Ugovor o poklonu, Ugovor o doživotnom izdržavanju sa Izvodom iz matične knjige umrlih), zatim potvrda Skupštine/Saveta zgrade o broju članova domaćinstva za obračun zajedničkih troškova (ukoliko se na taj način obračunavaju troškovi za Infostan u tom objektu) i fotokopija lične karte i original na uvid.

Priključenje na elektroenergetsku mrežu

Morate, naravno, da prebacite i račune za struju na svoje ime, a taj sistem takođe zahteva da u filijali u svom kraju podnesete odgovarajući zahtev. Promena naziva kupca obavlja se na šalterima prijave-odjave matičnog pogona ili poslovnice, a od dokumenata potrebno je da imate kupoprodajni ugovor ili ugovor o nasledstvu, o poklonu, a ako ste nasledili zbog smrti prethodnog vlasnika, potrebna je i umrlica, zatim vam je potrebna lična karta i dokaz o izmirenom dugu po poslednjem obračunu.

Telefonski priključak

Telefonski broj, za fiksni telefon, naravno, može ostati vaš i kad se preselite u novi stan, a prethodni vlasnik vam takođe može ostaviti svoj broj. Ipak, potrebno je da to “zapečatite” i formalnim prebacivanjem vlasništva.

Korisnik telefonskih usluga postajete zaključenjem Ugovora o priključenju na telefonsku mrežu operatera kojeg ste izabrali. Zahtev za telefonskom uslugom može se podneti pozivanjem info centra, dolaskom u korisnički servis ili u većini slučajeva i on–line. Od dokumentacije je potrebna jedino lična karta.

Ako ste već imali fiksni telefon na svoje ime u prethodnom stanu, taj broj možete da prenesete u novi stan. Broj iz prethodnog stana možete da zadržite, a kada menjate adresu stanovanja zahtev za seobu priključka podnosite lično u korisničkom servisu. Zahtev za seobu telefonskog priključka može podneti samo korisnik na čije ime glasi telefonski priključak ili lice koje je on ovlastio, ali ovo važi samo u slučaju da je pravno lice vlasnik priključka. U ovom slučaju, neophodna je fotokopija ugovora o zakupu ili vlasništvu poslovnog prostora u kome se želi instalirati bazni ISDN.

Danas imate nekoliko operatera koji nude usluge fiksne telefonije, pa ukoliko preuzimate telefonski broj prethodnog vlasnika i dalje možete da menjate operatera, a da taj broj zadržite. Operater davalac broja može da odbije zahtev za prenos broja i da o tome obavesti korisnika.

Zahtev za prenos broja podnosi se operateru čije usluge već koristite, na odgovarajućem obrascu i uz proveru ličnog identiteta. Svaki operater ima svoja pravila vezano za prenos, koja se manje više svode na isto. Ugovor između korisnika i operatora davaoca broja raskida se trenutkom isključenja broja iz mreže tog operatora.

Izvor: Halo oglasi
Call Now Button