Nekretnine Magazin

Ima li vaša zgrada pasoš?

Prilika da kupite svoj stan obično se pruža jednom ili dva puta u životu i zato je veoma važno da se pobrinete da dobro izaberete nekretninu u kojoj ćete živeti. Kad već ulazite u takvu investiciju, važno je da proverite da li željeni stan, odnosno zgrada u kojoj je smešten ima energetski pasoš. Evo i zašto.

Najpre, ako vaša zgrada ima energetski pasoš, mada je pre reč o nekoj vrsti lične karte objekta, to znači da je nova ili skoro renovirana i energetski unapređena. A to je važno, kako za komfor, tako i za džep. Takav pasoš će pokazati kakav je kvalitet zgrade sa stanovišta komfora, potrošnje energije i budućih režijskih troškova, što će sve značajno uticati na cenu nekretnine.

U tom dokumentu mogu da se nađu, na jednom mestu, podaci o energetskom razredu zgrade prema njenim energetskim svojstvima, prema tome kolika je potrebna godišnja toplotna energija za grejanje, a daje i mogućnost da se zgrade po energetskim svojstvima porede. Lestvica ide od “A+” do “G”.

Ako vaša zgrada ima oznaku “A+” to znači da ima energetski najpovoljnije uslove i manje troši energije, a samim tim i računi za grejanje će biti manji, dok oni čija je oznaka “G” imaju najlošije uslove po tom kriterijumu. Evo kako bi trebalo da izgleda pasoš.

Sve od prve do pete strane

Energetski pasoš zgrade je zapravo pravi elaborat u kojem su navedeni  brojni važni podaci za određenu zgradu. U Evropskoj Uniji on je obavezan za sve objekte, dok je u Srbiji obavezan za svu novogradnju, dok većina starih zgrada ga nema. Krajnji cilj je postići što veći stepen energetske efikasnosti, odnosno uštede energije potrebne za grejanje zgrade. Energetski pasoš zgrada sadrži pet strana i sve su one važne kupcima nekretnina. Predstavljamo vam ukratko svih pet strana.

Prva strana

Na prvoj strani možete da nađete opšte podatke o zgradi – ime investitora, lokaciju, ko su projektanti, fotografiju zgrade, ali i njen energetski razred. Energetski razred zgrade, pomenuli smo već, rangira se od “A+” sa malom potrošnjom do “G” sa najvećom potrošnjom energije. Nove zgrade moraju imati najmanje “C” razred, a one na kojima se radi rekonstrukcija moraju njome biti unapređeni za jednu kategoriju. Ova strana je važna za vas kao kupce i buduće vlasnike stana jer su vam važni svi podaci odatle – to je uvod.

Druga strana

Na drugoj strani možete naći klimatske podatke, kao i sve o izolaciji, kao i prozorima koji su postavljeni na objektu.

Treća strana

Na trećoj strani možete pronaći detaljan proračun o potrošnji energije. Ova strana je važna jer pomoću nje možete i pre nego što se uselite da vidite koliki su očekivani troškovi za grejanje.

Četvrta strana

Na četvrtoj strani su preporuke i predviđene mere za unapređenje energetske efikasnosti zgrade. Preporuke su obavezne za svaku zgradu koja nema najviši razred “A+”. na koji način je potrebno da se u budućnosti unapredi stanje. Ova strana je veoma važna, jer tu možete da vidite koliko će vam trebati novca za buduća ulaganja za renoviranje. Ako je potrebno renoviranje to će sigurno uticati na cenu po kojoj ćete platiti nekretninu. Na primer, što su ulaganja po osnovu renoviranja veća, to možete da pregovarate o nižoj ceni stana.

Peta strana

Peta strana u pasošu sadrži definicije, odnosno objašnjena svih tehničkih pojmova koji su korišćeni u tom dokumentu, a koje bi opet trebalo da znate. Ipak postajete vlasnik te nekretnine.

Nema pasoša – nema ni građevinske dozvole

Energetski pasoš moraju da imaju sve nove zgrade i stare u kojima je planirano dubinsko renoviranje, više od 25 odsto objekta. Bez pasoša nema upotrebne niti građevinske dozvole, što znači da investitori koji bi da zidaju, moraju biti spremni i da angažuju inženjere za izradu elaborata o energetskoj efikasnosti. Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgradase ne primenjuje retroaktivno, što znači da zgrade investitora koji je ušao u proceduru za lokacijsku dozvolu pre 30. septembra 2012. godine, od kada je pravilnik na snazi, nemaju pasoše. Sa druge strane, zgrade koje nisu legalizovane neće moći da dobiju energetski pasoš.

Zgrade koje ne moraju da imaju energetski pasoš:

 • Zgrade manje od 50 kvadrata
 • Zgrade koje imaju predviđeni vek upotrebe ograničen na dve godine i manje
 • Zgrade privremenog karaktera (smeštaj ljudi i građevinskog materijala u toku izvođenja radova)
 • Radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i druge privredne zgrade koje više od polovine radnog vremena, a u skladu sa namenom, moraju biti otvorene
 • Zgrade namenjene za održavanje verskih obreda
 • Postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku, u slučaju prisilne prodaje ili izvršenja
 • Zgrade koje su pod određenim režimom zaštite
 • Zgrade koje se ne greju ili se greju do svega +12°C

Zgrade koje moraju da imaju energetski pasoš:

 • Stambene zgrade sa jednim stanom
 • Stambene zgrade sa dva ili više stanova
 • Upravne i poslovne zgrade
 • Zgrade namenjene obrazovanju i kulturi
 • Zgrade namenjene zdravstvu i socijalnoj zaštiti
 • Zgrade namenjene turizmu i ugostiteljstvu
 • Zgrade namenjene sportu i rekreaciji
 • Zgrade namenjene trgovini i uslužnim delatnostima
 • Zgrade mešovite namene
 • Zgrade za druge namene koje koriste energiju
Izvor: Halo oglasi
Call Now Button