News

Kupili ste stan, da li znate koji porez treba da platite i koliko?

Nakon što smo vam predstavili ponudu stanova na planinama na kojima ima sadržaja za turiste, i gde, ne samo da možete da provedete zimski odmor, već možete i da zaradite od izdavanja nekretnine, red je da vam skrenemo pažnju i na to koje prednosti imate u slučaju da je to prva nekretnina koja se vodi na vaše ime.

Zakon propisuje olakšice za kupce prvog stana, bez obzira da li se nekretnina nalazi u staroj ili novoj gradnji, a ovo pravilo važi gde god da ste kupili stan u Srbiji. Evo šta je dobra strana ukoliko vi po prvi put postajete vlasnik nekretnine.

Oslobađanje od poreza na prenos apsolutnih prava

Dakle, i ako kupujete stan u staroj gradnji, koji nije prvi put u prometu, moraćete da izdvojite novac za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava, dok ćete za stan koji je u novoj gradnji, odnosno kupujete ga direktno od investitora, i prvi put je u prometu, morati da platite PDV.

Ukoliko prvi put kupujete nekretninu, a birate staru gradnju, računajte da ćete po osnovu poreza na prenos apsolutnih prava morati da izdvojite 2.5 odsto od ukupne vrednosti stana, što za stan od 50.000 evra iznosi 1.250 evra. Za taj novac možete sebi ugraditi novu kuhinju i kupiti poneki komad nameštaja. I zato je dobra stvar što ste, kao kupac koji prvi put stiče vlasnički papir oslobođeni tog poreza.

Povraćaj PDV-a

Međutim, ako umesto starog stana, kupujete novogradnju, onda ste u obavezi da platite porez na dodatu vrednost, poznatiji kao PDV i on iznosi 10 odsto od vrednosti nekretnine. To znači da bi za stan od 50.000 evra, morali da platite 10.000 evra. Najčešća situacija kada kupujete novogradnju je takva da je investitor u cenu stana već uračunao PDV koji je on prethodno platio, dok vi nakon kupovine stana imate samo da pokrenete postupak za povraćaj poreza, odnosno da refundirate tih 10 odsto.
Naravno, ukoliko ispunite nekoliko važnih uslova. Recimo, da ste prvi put postali vlasnik nekretnine, da ste punoletni državljanin Srbije, sa prebivalištem na toj teritoriji, da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji, na osnovu kojeg stičete prvi stan, niste imali u svojini, odnosno susvojini nekretninu na teritoriji Srbije, i konačno, da je ugovorena cena stana sa PDV-om u potpunosti isplaćena prodavcu, tačnije da ste isključivo na račun investitora uplatili novac.

Porez na dodatu vrednost se plaća isključivo pri kupovini prvog stana i to u novogradnji, jer ste na taj način vi kupac finalnog proizvoda investitora. Čak i da odlučite da kupite stanove koje gradi država kao investitor platićete ovaj porez, jer je to takođe novogradnja.

Ukućani i povlastice

Pravo na refundaciju ova dva poreza možete da ostvarite za stan čija površina, za kupca prvog stana iznosi, do 40 m², a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m² po svakom članu koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Srbije.

Ako kupac prvog stana kupuje stan površine koja je veća od površine za koju ima pravo na oslobađanje odnosno refundaciju poreza, onda mu se ti dodatni kvadrati obračunavaju, i na njih plaća pripadajući porez. Na primer, ako ste kupili stan od 60 kvadrata, dobićete nazad novac od PDV-a kao da ste kupili stan od 40 kvadrata, dok ćete na ostalih 20 kvadrata morati taj porez i da platite.

Postoji način da i na tih 20 kvadrata dobijete povraćaj i to na osnovu članova svog domaćinstva. Ako živite sa nekim, taj član ima pravo na refundaciju poreza za dodatnih 15 kvadrata. Pa koliko članova domaćinstva uključite, po svakome povraćaj na 15 kvadrata, ali pod uslovom da niko od njih nije imao neku nekretninu u svom vlasništvu. Članovi domaćinstva mogu biti supružnik, deca, i ako su maloletna, roditelji, a neophodno je da imaju prebivalište na adresi nekretnine koja se kupuje. Morate znati da, u tom slučaju niko od ukućana neće imati pravo na povraćaj PDV-a pri kupovini sopstvenog stana. Dakle, ako vaše dete, na osnovu kojeg ste vi kao kupac stana dobili povraćaj PDV-a, jednog dana bude kupovalo svoj stan neće imati pravo na refundaciju ovog poreza, jer je to pravo već ostvarilo prilikom kupovine vašeg stana.

Kako se ostvaruje pravo na povraćaj?

Prvi korak potreban da biste ponovo videli novac od PDV-a jeste da podnesete taj zahtev u pisanoj formi nadležnoj filijali Poreske uprave. Potreban je i izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, zatim overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu. Dalje, potrebno je priložiti i overenu izjavu kupca da kupuje prvi stan na obrascu IKPS PDV, zatim overenu kopiju kupoprodajnog ugovora, dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV-om u potpunosti isplaćena na račun investitora, odnosno račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan iznos PDV-a.

Potreban broj papira se uvećava ukoliko računate da ćete dobiti povraćaj PDV-a na veću kvadraturu, ako uključite još nekog člana domaćinstva – supružnika, roditelja, deteta. U tom slučaju je potrebno da priložite još i izvod iz matične knjige rođenih tog člana porodice ili venčani list, kao i overenu fotokopiju lične karte ili potvrdu o prebivalištu člana domaćinstva na čije ime tražite povraćaj na dodatne kvadrate stana.

Zatim je poreski inspektor, nadležan za vaš slučaj, u obavezi da proveri da li ste podneli sva neophodna dokumenta i utvrdi da ispunjavate uslove za refundaciju. On je taj koji utvrđuje obim prava na refundaciju, odnosno tačan iznos koji će vam država vratiti. Iznos zavisi od toga da li je podnosilac zahteva jedini kupac stana ili je uključio i članove domaćinstva u refundaciju.

Poreznik je u obavezi da sačini rešenje o refundaciji PDV-a po osnovu kupovine prvog stana, a direktor nadležne filijale Poreske uprave je taj koji će potpisati dokumenta i zapravo doneti rešenje o povraćaju poreza.

Izvor: Halo oglasi

2 Komentari

 1. Branko Perišić

  Poštovani,zanima me da li kao kupac prvog stana mogu ostvariti povrat PDV-a ,ukoliko se radi o nekretnini koja je prometovana između investitora i pravnog lica a to pravno lice meni prodaje stan i izdaje račun na kome je iskazan PDV?Hvala.

  • Akropola nekretnine

   Poštovani,
   da ste kupili stan direktno od investitora, imali bi pravo na povraćaj, međutim treba u PU proveriti svakako, obzirom da je sadašnji prodavac pravno lice. On nije mogao da iskoristi povraćaj. Svakako imate pravo da kao kupac prvog stana iskoristite oslobađanje od poreza na prenos apsolutnih prava.

   Srećno!
   AKROPOLA NEKRETNINE

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *